Drikkestasjon (sykkeltrase) – Circle K, Kvala

416A6416

Her er arbeidsoppgavene assosiert med ditt arbeidsområde. Oppgavene fordeles av teamleader.

Teamleder: Angela Beathe Seljestad. Mobil: 40486224 e-post: angela@live.no

 1. Delta på racebriefing for alle frivillige før arrangementet.
 2. Husk å møte opp til avtalt tidspunkt.
 3. Husk også å melde fra til teamleder om du ikke kan møte ( helst noen dager i forveien).
 4. Drikkestasjon settes opp i henhold til tegning (se tegning).
 5. Sørg for tilgan til vann (dere trenger vann til å blande ut High5 flaskene)
 6. Mat (bananer, HIGH5, etc.) og drikke (vann &  HIGH5) klargjøres i forkant. Mat og drikke fylles på fortløpende under løpet.
 7. Sørge for optimale sanitærforhold under løpet (fylle på dopapir, antibakteriell væske osv.)
 8. Sørge for at traseen holdes ryddig til enhver tid (fjerne bananskrell, kopper, flasker osv.)
 9. Henvise publikum til anviste steder.
 10. Etter siste utøver har passert starter nedrigging av drikkestasjon.
 11. Alle deltar i oppryddingsarbeidet.
 12. Utstyr og avfall transporteres til angitt sted.

Info – Nedre aldersgrense for frivillige på drikkestasjonen er 10 år (i følge med foresatt)!

Utdeling av mat og drikke til utøverne under arrangementet organiseres av hver enkelt teamleder.

DERSOM DERE OPPLEVER EN ULYKKE/HENDELSE SKAL DETTE UMIDDELBART RAPPORTERES TIL:

 1. AID PERSONELL og TEAMLEADER
 2. TEAMLEDER RAPPORTERER TIL SIKKERHETSJEF JAN BENDIKSEN PÅ TELEFON 950. 83.523.
 3. DET ER KUN IVAR JACOBSEN SOM SKAL UTTALE SEG TIL PRESSE ETC. INGEN ANDRE SKAL UTALE SEG MEN KUN RAPPORTERE SOM BESKREVET.
 4. LYKKE TIL, DET BLIR KNALLGØY.