Målområdet

416A7224

Her er arbeidsoppgavene assosiert med ditt arbeidsområde. Oppgavene fordeles av teamleader.

Teamleder: Sina Marie Jakobsen  Mobil:926 39 485 e-post: sinamarie12@hotmail.com

Ivareta alle utøverne etter målgang.

1.Delta på racebriefing for alle frivillige før arrangementet.

2.Opprigging og nedrigging av området i forkant og etterkant av arrangementet

3.Teamleader fordeler arbeidsoppgaver til gjeldende grupper:

3.1 Finisher catcher – tar i mot utøverne etter målgang og fører dem til mat og drikke, samt medalje.

3.2 Medaljeutdeler – sørger for utdeling av medaljer til utøverne

3.3 Utdeling av Finisher T-shirt i anvist telt

3.4 Vakthold

3.5 Annet

4. Sørge for at sanitærforholdene er optimale (påse at det er såpe, toalettpapir og antibakteriell væske tilgjengelig).

5. Hold området ryddig og rent. Sorter avfall hver for seg. Tøm søppel fortløpende i container.

 

Info – Mat og drikke blir utdelt til alle frivillige under arrangementsdagen.

 

DERSOM DERE OPPLEVER EN ULYKKE/HENDELSE SKAL DETTE UMIDDELBART RAPPORTERES TIL:

  1. AID PERSONELL og TEAMLEADER
  2. TEAMLEDER RAPPORTERER TIL SIKKERHETSJEF JAN BENDIKSEN PÅ TELEFON 950. 83.523.
  3. DET ER KUN IVAR JACOBSEN SOM SKAL UTTALE SEG TIL PRESSE ETC. INGEN ANDRE SKAL UTALE SEG MEN KUN RAPPORTERE SOM BESKREVET.
  4. LYKKE TIL, DET BLIR KNALLGØY.