Sykkelvakt

Her er arbeidsoppgavene assosiert med ditt arbeidsområde. Oppgavene fordeles av teamleader

Teamleder: Eirik Apeland. Mobil: 91773413 e-post: eirikapeland@me.com

 1. Delta på racebriefing for alle frivillige før arrangementet.
 2. Husk å møte opp til avtalt tidspunkt.
 3. Husk også å melde fra til teamleder om du ikke kan møte ( helst noen dager i forveien).
 4. Husk å ta med Stol, solkrem, drikke (kaffi, brus etc).
 5. Husk å ta med fulladet mobiltlf.
 6. Sørge for at traseen holdes ryddig til enhver tid (fjerne bananskrell, kopper, flasker osv.)
 7. Henvise publikum til anviste steder.
 8. Diriger trafikken iht syklistenes kjøreplan, vær tolmodig overfor bilister og vis smidighet. Er du usikker på om du kan slippe bilistene ut, ta kontakt med basen.
 9. Etter siste utøver har passert starter nedrigging av x du står i, saml sammen gjerder og sperrebånd samt skilt.
 10. Utstyr og avfall transporteres til angitt sted.

Info – Nedre aldersgrense for løypevakter er 16 år!

 

Viktige telefoner:

Leder sykkel, Eirik Apeland , mobiltlf.: 91773413

Vakter som har trafikkale problemer ringer Leder sykkel.

Vakter/dommere/førstehjelpere rekvirerer medisinsk assistanse via Beredskapsleder, Medisinsk beredskap  på mobiltlf.: 97518672 eller 95754166

 

All kommunikasjon mellom ambulanser og Røde Kors biler vil foregå på det interne helse-radio systemet.

Utdeling av mat og drikke til utøverne under arrangementet organiseres av hver enkelt teamleder.

DERSOM DERE OPPLEVER EN ULYKKE/HENDELSE SKAL DETTE UMIDDELBART RAPPORTERES TIL:

 1. AID PERSONELL og TEAMLEADER
 2. TEAMLEDER RAPPORTERER TIL SIKKERHETSJEF JAN BENDIKSEN PÅ TELEFON 95083523.
 3. DET ER KUN IVAR JACOBSEN SOM SKAL UTTALE SEG TIL PRESSE ETC. INGEN ANDRE SKAL UTALE SEG MEN KUN RAPPORTERE SOM BESKREVET.
 4. LYKKE TIL, DET BLIR KNALLGØY.